2017-2019 WACCC Mino Hruaituhna

 1. Pa Ram Lian Sang Tinthei  (Hotu)
 2. Pa Biak Cung Ling (Hotu Bawmtu)
 3. Pa Ngun Awi (Chungtuan)
 4. Pa Chan Hnin Thang  (Chungtuan Bawmtu)
 5. Nu Cer Hliang Par  (Ngunkeng)
 6. Nu Dawt tha hlei Sung (Ngunkeng Bawmtu)
 7. Pa Kap Za Pum
 8. Pu Bil Hmung
 9. Nu Run Len Sung
 10. Nu Far Sung
 11. Nu Sung Hlei Tial Rahtin
 12. Nu Dawt Cuai Meng